Data Science a pokročilá analytika

Využití prvků umělé inteligence, konkrétně strojového učení a neuronových sítí, pro klasifikaci, predikci a optimalizaci dat

Tam, kde běžné datové postupy končí, my začínáme. Pomocí umělé inteligence (AI) a nejmodernějších postupů s využitím strojového učení (ML) a neuronových sítí dokážeme odstranit chyby v datech, vyplnit slepá místa, odhadnout budoucí vývoj, rozpoznat kritická místa a pomoci vám tak uspět ve stále více konkurenčním prostředí.

3 oblasti Data Science

Klasifikační analýzy

Když ve velké skupině dat potřebujeme najít samostatné segmenty, na které chceme cílit.

 • Analýza úvěrového rizika
 • Fuzzy identifikace, kategorií, marketingových kampaní a zdrojů
 • Fuzzy párování skladových zásob pro odhalení duplicit
 • Klasifikace zboží podle sezónnosti.
 • Klasifikace textu a vytvoření modelu ve fotografiích např. automobilů
 • Klasifikace objektů pomocí rozpoznávání obrázků

Statistická predikce

Využívá minulá měření k extrapolaci budoucího chování.

 • Předpovědi budoucí poptávky a prodejů
 • Predikce potřebného personálu na směny
 • Predikce obratu skladových zásob
 • Předpověď výpovědí zákazníků (churn)
 • Predikce rizik

Optimalizační úlohy

Když je třeba z řady možností upřednostnit ty, které mají největší výhody.

 • Optimalizace výdajů na marketing
 • Optimalizace doplňování poboček.
 • Optimalizace maloobchodních zásob
 • Vyvažování zátěže pracovních směn
 • Elastické modelování cen